Zabytki

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki – świadectwo bogatej historii tych ziem związanej najpierw z Księstwem Zachodniopomorskim, a następnie z Marchią Brandenburską. Należą do nich kościoły w Borkowie Wielkim, Gostominie, Karnicach, Mołdawinie, Radowie Wielkim, Rekowie, Rogowie i Strzmielu, dwory w Dargomyślu, Karnicach, Radzimiu, Żelmowie oraz najbardziej znany w Strzmielu, który stanowił siedzibę rodu Borków. Tu też żyła najsłynniejsza mieszkanka Strzmiela – Sydonia von Bork, urodzona w 1547 r. mniszka cysterska z klasztoru w Marianowie, którą oskarżono o czary i spalono na stosie w Szczecinie. W pałacu, w którym mieści się obecnie Archiwum Państwowe, odbywają się corocznie imprezy plenerowe poświęcone Sydonii.

 • Kościół farny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie, zbudowany w XV w.
  i odbudowany w 1949 r., późny gotyk; w prezbiterium współczesne witraże.
 • Wysiedle – kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany przed 1580 r. z drewnianą wieżą, wewnątrz cenne renesansowe wyposażenie z XVII w.: najwcześniejszy i najpiękniejszy na Pomorzu ołtarz protestancki (1606 r.), chrzcielnica, ambona i empory kolatorskie – wszystko bogato ozdobione scenami biblijnymi, są to przedstawienia typowe dla ewangelickich programów religijnych; pojawiają się też treści prywatne – herby.
 • Dobieszewo – kościół p.w. św. Mateusza, z kamienia nieociosanego, z XVI w., wewnątrz drewniany tryptyk z XIII w.
 • Bełczna – kościół parafialny p.w.św. Piotra i Pawła, styl neogotycki z XVIII w., wewnątrz cztery witraże z 1914 r.
 • Grabowo – kościół z 1909 r., murowany, p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
 • Zajezierze – kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z kamienia łupanego, styl neoromański.
 • Zagórzyce – kościół p.w. św. Marcina Bp. z XIX w., z kamienia nieociosanego oraz zabytkowa dzwonnica.
 • Bonin – kościół z 1845 r.; wieża z barokowym hełmem z XVIII w.
 • Worowo – ryglowy kościół z 1707 r. p.w. Imienia Marii, z drewnianą wieżą.
 • Karwowo – ryglowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1777 r Układy staromiejskie XIX wieczna zabudowa

Zabytki dworsko-pałacowe

 • Zespół rezydencjonalny pałacowy na terenie stada ogierów (Świętoborzec) z XIX w. (pałac w odbudowie).
 • Bełczna – zespól pałacowo-parkowy z XIX w.
 • Klępnica – pałac z XIX w. (w odbudowie)
 • Łobżany – dwór z 1880 r. o cechach renesansowych.
 • Grabowo – zespól pałacowo-parkowy z XIX w.
 • Rynowo – dwór z 1890 r.
 • Bonin – pałacyk myśliwski z XIX w.

Cmentarze

 • Dobieszewo – dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.
 • Przyborze – dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.

Zabytki techniki

 • Poradz – ceglany wiatrak typu holenderskiego z XIX w

Głazy narzutowe

 • Przyborze – głaz narzutowy o obwodzie 8,6 m.

Recommended Posts